หน้าแรก อัลบั้มภาพกิจกรรมหน่วยงาน กระดานสนทนา-รับส่งหนังสือราชการ ข้อมูลสารสนเทศ สพป.มค.2
Untitled-1

Untitled-1
บุคคลทั่วไป
23.20.34.25
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
วันนี้: 7
เมื่อวานนี้: 7
เดือนนี้: 0
ปีนี้: 0
สมาชิกทั้งหมด: 742
สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 11
23.20.xx.xx
202.46.xx.xxx
65.55.xx.xxx
1.2.xxx.xxx
157.55.xx.xxx

  ทั้งหมด: 11
เวลาในขณะนี้:
Apr 18, 2014
12:31 pm ICT
?block
?block
Untitled-1
เมษายน 2557
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
?block

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

?block
Recent Hits:
  • Today: 4,464
  • Yesterday: 1,664
  • Trend:  

Yearly Hits:
  • 2008: 4,016
  • 2009: 629,904
  • 2010: 857,893
  • 2011: 741,688
  • 2012: 1,158,230
  • 2006: 681
  • 2013: 740,073
  • 2014: 271,938
  • Total: 0

Average Hits:
  • Hourly:69
  • Daily: 1,644
  • Monthly: 50,006
  • Yearly: 600,060
ค่านิยมร่วม "Best" มุ่งสู่การบริการที่เป็นเลิศ B = มีภาพลักษณ์ที่ดี E = การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ S = เป็นองค์กรแห่งความร่วมมือ T= การทำงานเป็นทีม
 นโยบายการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มค.2


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสาราคาม เขต 2

เรื่อง  นโยบายการบริหารและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพป.มค.2
นโยบาย สพป.มค.2 ปี 2555

1. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมตามวิถีไทย เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง

2. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพและได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

3. ส่งเสริม พัฒนาสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา องค์คณะบุคคลและเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง โดยใช้หลักธรรมาภิบาล การนิเทศแบบบูรณาการ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ

4. ส่งเสริม พัฒนาผู้เรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นผู้นำประชาคมอาเซียน


คติพจน์ สพป.มค.2

“คุณภาพ คุณธรรม ผู้นำแห่งการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน”

“  Quality  Morality and Leader of Learning to ASEAN

(QML)


สงวนลิขสิทธิ์โดย © สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2012-06-11 (1846 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ถนน สมารักษ์ ตำบล หนองแสง  อำเภอ วาปีปทุม จังหวัด มหาสารคาม 44120
ผู้ดูแลระบบ ส.อ.พงศ์พัฒน์   ปักกาโล  E-mail  
tonluk53@gmail.com